Netstar is exclusief media partner van Zoover. Wij bieden diverse interessante advertentie pakketten om uw doelgroep via Zoover te bereiken.

Zoover richt zich vooral op de Nederlandstalige vakantiegangers, maar heeft daarbuiten ook sites in 25 landen. Met jaarlijks 150 miljoen bezoekers is Zoover het best bezochte vakantieplatform in de Benelux.

Zoover bevat meer dan 3.2 miljoen beoordelingen en meer dan 400.000 accommodaties van meer dan 45.000 bestemmingen in de wereld. Zoover is hét online platform op het gebied van vakantie en vrije tijd dat consument en markt bij elkaar brengt.

Netstar is exclusief sales partner van Zoover. Wij bieden diverse interessante advertentie pakketten om uw doelgroep via Zoover te bereiken en meer (rechtstreekse) boekingen te genereren.

Zoover richt zich vooral op de Nederlandstalige vakantiegangers, maar heeft daarbuiten ook sites in 25 landen. Met jaarlijks 150 miljoen bezoekers is Zoover het best bezochte vakantieplatform in de Benelux.

Zoover bevat meer dan 3.2 miljoen beoordelingen en meer dan 400.000 accommodaties van meer dan 45.000 bestemmingen in de wereld. Zoover is hét online platform op het gebied van vakantie en vrije tijd dat consument en markt bij elkaar brengt.

meer bezoekers
meer boekingen
meer reviews

Zoover Advertentiepakketten

Wij bieden verschillende Zoover advertentie mogelijkheden aan. Zo kunt u middels een Zoover Pakket adverteren op de Zooverpagina van uw accommodatie en u kunt middels Zoover Remarketing adverteren bij de juiste doelgroep voor uw accommodatie of u kunt uiteraard beide opties combineren.

De Zoover pakketten op uw Zoover pagina

€199,- per jaar > info
€ 575,- per jaar > info
€ 990,- per jaar > info

Overige Zoover advertentie mogelijkheden

€ 99,- per maand > info
€ 149,- per maand > info

Zoover Advertentiepakketten

€ 199,00 per jaar
€575,00 per jaar
€ 990,00 per jaar
€ 149,00 per maand
€ 99,00 per maand

Neem gemakkelijk en snel contact op

Bel mij terug
Online Demo
Contact