Zoover

Netstar is exclusief sales partner van Zoover. Wij bieden diverse interessante advertentie pakketten om uw doelgroep via Zoover te bereiken en meer (rechtstreekse) boekingen te genereren.

Zoover richt zich vooral op de Nederlandstalige vakantiegangers, maar heeft daarbuiten ook sites in 25 landen. Met jaarlijks 150 miljoen bezoekers is Zoover het best bezochte vakantieplatform in de Benelux.

Zoover bevat meer dan 3.2 miljoen beoordelingen en meer dan 400.000 accommodaties van meer dan 45.000 bestemmingen in de wereld. Zoover is hét online platform op het gebied van vakantie en vrije tijd dat consument en markt bij elkaar brengt.

Netstar is exclusief sales partner van Zoover. Wij bieden diverse interessante advertentie pakketten om uw doelgroep via Zoover te bereiken en meer (rechtstreekse) boekingen te genereren.

Zoover richt zich vooral op de Nederlandstalige vakantiegangers, maar heeft daarbuiten ook sites in 25 landen. Met jaarlijks 150 miljoen bezoekers is Zoover het best bezochte vakantieplatform in de Benelux.

Zoover bevat meer dan 3.2 miljoen beoordelingen en meer dan 400.000 accommodaties van meer dan 45.000 bestemmingen in de wereld. Zoover is hét online platform op het gebied van vakantie en vrije tijd dat consument en markt bij elkaar brengt.

meer bezoekers
meer boekingen
meer reviews

Zoover Advertentiepakketten

€199,00 per jaar
€ 575,00 per jaar
€ 990,00 per jaar
€ 149,00 per maand
€ 99,00 per maand

Zoover Advertentiepakketten

€ 199,00 per jaar
€575,00 per jaar
€ 990,00 per jaar
€ 149,00 per maand
€ 99,00 per maand
Bel mij terug
Online Demo
Contact