Zoover Remarketing

Met Zoover Remarketing bieden wij u de mogelijkheid om de juiste doelgroep op het juiste moment, namelijk de oriëntatiefase te benaderen met een bannercampagne van uw accommodatie . U kunt zelf bepalen welke doelgroep u wilt bereiken. U kunt kiezen uit tal van selectiemogelijkheden. Bijvoorbeeld alle vergelijkbare type accommodaties in uw plaats of regio. Op het moment dat een bezoeker van zoover een pagina bezocht heeft dat valt binnen uw selecties dan weten we dat die persoon interesse heeft in een accommodatie zoals u te bieden heeft. Vanaf dat moment gaan we die bezoeker op willekeurige momenten en op verschillende websites banners vertonen van uw accommodatie. De websites waarop uw banners getoond worden zijn alle websites die aangesloten zijn bij het Google Display Network. Het betreft hier duizenden websites in binnen en buitenland zoals nu.nl , telegraaf.nl , youtube.com, marktplaats.nl, Zoover.nl etc.

Selectiemogelijkheden Zoover Remarketing:

 • Bezoekers van uw Zoover Accommodatie pagina.

 • Land(en).

 • Regio(‘s).

 • Plaats(en).

 • Type accomodatie(s).

 • Specifieke wensen :  alle grote familiecampings , hotels aan de kust , 10 grootste concurrenten etc.

Voorbeeld Zoover Remarketing

U heeft een hotel op Texel en zou graag iedereen willen bereiken die op dit moment interesse toont in een hotel op Texel. Dat kan!  Wij maken een campagne voor u aan en ontwikkelen op maat gemaakte banners voor u. U bepaalt wat u in de banners wilt tonen. Denk hierbij aan een uiting van uw hotel met daarin een specifieke boodschap, een actie of een arrangement.

Nadat u de banners heeft goedgekeurd gaan we de campagne aanmaken en worden de banners uitgeleverd aan alle bezoekers van Zoover die op dat moment op zoek zijn naar een hotel op Texel.  De banners worden uitgeleverd via duizenden verschillende websites zoals nu.nl , youtube.nl , telegraaf maar ook via zoover.nl zelf.  Kortom een uitgelezen kans om op het juiste moment met de door u geselecteerde doelgroep te communiceren!

Starten met Zoover Rermarketing

U kunt eenvoudig starten met Zoover Remarketing. Klik op de button om met Zoover Remarketing te starten en wij nemen daarna contact met u op zodat u kunt starten met Remarketing.

Zoover Remarketing

v.a. € 149maand
 • 100% targetting op de juiste doelgroep
 • Kom en blijf in beeld bij uw doelgroep
 • Genereer meer naamsbekendheid
 • Ideaal voor acties en aanbiedingen
 • Verhoogt uw conversie

Neem gemakkelijk en snel contact op

Bel mij terug
Online Demo
Contact